POMIARY KOMPATYBILNOŚCI

 

 

• Posiadamy certyfikowany sprzęt i doświadczenie w wykonywaniu pomiarów torów antenowych do częstotliwości 3000,00 MHZ.

• Prowadzimy pomiary poziomów promieniowania oraz wyznaczanie stref bezpieczeństwa .

• Wykonujemy ekspertyzy poziomów zakłóceń w wyznaczonych pasmach częstotliwości dla sieci istniejących (lokalizacja źródeł zakłóceń) i nowoprojektowanych

• Oferujemy badania kompatybilności elektromagnetycznej przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach we Wrocławiu, Katowicah i Warszawie .

• W ramach kompleksowych usług pomiarów EM projektujemy układy filtrujące i ekranujące wymagane dla spełnienia warunków kompatybilności EM w zakresie zakłóceń przewodzonych i promieniowanych .

• Prowadzimy modernizacje powierzonego sprzętu oraz prace przygotowawcze do pomiarów kompatybilności EM.