TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

 

POBIERZ CENNIK

NADAJNIKI CCTV

NADAJNIK CCTV 2.4GHz VTX-2

Przeznaczone do współpracy z odbiornikami 2.4GHz: VRX-1 do VRX-12. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału wizji i fonii (2 tory) z kamer CCTV. Może pracować na jednym z czterech kanałów w paśmie 2.4GHz. Nadajnik współpracuje z anteną zewnętrzną (złącze RSMA). Spełnia wymogi CE.

pobierz PDF

NADAJNIK CCTV 2.4GHz VTX-3

Przeznaczone do współpracy z odbiornikami 2.4GHz : VRX-1 do VRX-12. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału wizji i fonii (2 tory) z kamer CCTV. Może pracować na jednym z czterech kanałów w paśmie 2.4GHz. Nadajnik współpracuje z anteną zintegrowaną (brak możliwości podłączenia innej anteny). Spełnia wymogi CE.

pobierz PDF

NADAJNIK CCTV 2.4GHz VTX-5

Przeznaczone do współpracy z odbiornikami 2.4GHz : VRX-1 do VRX-12. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału wizji i fonii (2 tory) z kamer CCTV. Może pracować na jednym z czterech kanałów w paśmie 2.4GHz. Nie posiada obudowy (płytka przeznaczona do instalacji wewnątrz obudowy kamery). Nadajnik współpracuje z anteną zewnętrzną (złącze RSMA). Spełnia wymogi CE.

pobierz PDF

NADAJNIK CCTV 2.4GHz VTX-11

Przeznaczone do współpracy z odbiornikami 2.4GHz : VRX-1 do VRX-12. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału wizji (brak fonii) z kamer CCTV. Może pracować na jednym z dwunastu kanałów w paśmie 2.4GHz (na terenie UE tylko kanały 1-4). Nadajnik współpracuje z anteną zewnętrzną (złącze RSMA).

pobierz PDF

NADAJNIK CCTV 5.8GHz VTX-51

Przeznaczone do współpracy z odbiornikami 5.8GHz : VRX-52 i VRX-53. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału wizji i fonii (2 tory) z kamer CCTV. Może pracować na jednym z siedmiu kanałów w paśmie 5.8GHz. Nie posiada obudowy (płytka przeznaczona do instalacji wewnątrz obudowy kamery). Nadajnik współpracuje z anteną zewnętrzną (złącze RSMA). Spełnia wymogi CE.

pobierz PDF

NADAJNIK CCTV 5.8GHz VTX-52

Przeznaczone do współpracy z odbiornikami 5.8GHz : VRX-52 i VRX-53. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału wizji i fonii (2 tory) z kamer CCTV. Może pracować na jednym z siedmiu kanałów w paśmie 5.8GHz. Nadajnik współpracuje z anteną zewnętrzną (złącze RSMA). Spełnia wymogi CE.

pobierz PDF

NADAJNIK CCTV 5.8GHz VTX-53

Przeznaczone do współpracy z odbiornikami 5.8GHz : VRX-52 i VRX-53. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału wizji i fonii (2 tory) z kamer CCTV. Może pracować na jednym z siedmiu kanałów w paśmie 5.8GHz. Nadajnik współpracuje z anteną zintegrowaną (brak możliwości podłączenia innej anteny). Spełnia wymogi CE.

pobierz PDF

NADAJNIK CCTV 5.8GHz VTX-55

Przeznaczone do współpracy z odbiornikami 5.8GHz : VRX-52 i VRX-53. Umożliwia przesyłanie drogą radiową sygnału wizji i fonii (2 tory) z kamer CCTV. Może pracować na jednym z siedmiu kanałów w paśmie 5.8GHz. Nadajnik współpracuje z anteną zewnętrzną (złącze RSMA). Moc 100mW. Zastosowanie poza terenem UE.

 

 

ODBIORNIKI CCTV

ODBIORNIK CCTV 2.4GHz VRX-2

Przystosowany do współpracy z nadajnikami 2,4GHz: VTX-1 do VTX-12. Umożliwia odbieranie sygnału wizji i fonii (2 tory). Może odbierać w sposób ciągły sygnał jednego nadajnika, na wybranym przełącznikiem jednym z czterech kanłów . Na płycie znajduje się potencjometr regulacji poziomu sygnału wizji. Odbiornik współpracuje z anteną zewnętrzną (złącze RSMA).

pobierz PDF

ODBIORNIK CCTV 2.4GHz VRX-3

Przystosowany do współpracy z nadajnikami 2,4GHz: VTX-1 do VTX-12. Umożliwia odbieranie sygnału wizji i fonii (2 tory). Może odbierać w sposób ciągły sygnał jednego nadajnika, na wybranym przełącznikiem jednym z czterech kanłów . Na płycie znajduje się potencjometr regulacji poziomu sygnału wizji. Posiada antenę zintegrowaną (brak możliwości podłączenia innej anteny z zewnątrz).

pobierz PDF

ODBIORNIK CCTV 2.4GHz VRX-11

Przystosowany do współpracy z nadajnikami 2,4GHz: VTX-1 do VTX-12. Umożliwia odbieranie sygnału wizji (brak fonii). Może odbierać w sposób ciągły sygnał jednego nadajnika, na wybranym przełącznikiem jednym z dwunastu kanłów ( na terenie UE tylko kanały 1-4 ). Na płycie znajduje się potencjometr regulacji poziomu sygnału wizji. Odbiornik współpracuje z anteną zewnętrzną (złącze RSMA).

pobierz PDF

ODBIORNIK CCTV 5.8GHz VRX-52

Przystosowany do współpracy z nadajnikami 5.8GHz: VTX-51 do VTX-55. Umożliwia odbieranie sygnału wizji i fonii (2 tory). Może odbierać w sposób ciągły sygnał jednego nadajnika, na wybranym przełącznikiem jednym z siedmiu kanłów . Odbiornik współpracuje z anteną zewnętrzną (złącze RSMA).

pobierz PDF

ODBIORNIK CCTV 5.8GHz VRX-53

Przystosowany do współpracy z nadajnikami 5.8GHz: VTX-51 do VTX-55. Umożliwia odbieranie sygnału wizji i fonii (2 tory). Może odbierać w sposób ciągły sygnał jednego nadajnika, na wybranym przełącznikiem jednym z siedmiu kanłów . Posiada antenę zintegrowaną (brak możliwości podłączenia innej anteny z zewnątrz).

pobierz PDF

DEMODULATOR (odbiornik) TV 470-860MHz TVR-1

Przystosowany do współpracy z standardowymi modulatorami TV. Umożliwia odbieranie sygnału wizji (kolor) i fonii . Może odbierać w sposób ciągły sygnał z jednego modulatora, na zaprogramowanym jednym z 25 kanłów (kanały 21 do 69). Wewnątrz urządzenia (po zdjęciu pokrywy nadajnika) widoczny jest wyświetlacz kanałów i przyciski programujące. . Złącze w.cz. typu F, złącza; m.cz. typu BNC

pobierz PDF

 

AKCESORIA DO ODBIORNIKÓW/NADAJNIKÓW CCTV

WZMACNIACZ MOCY dla nadajników 2.4GHz KM-1

Przeznaczone do współpracy z nadajnikami 2.4GHz : VTX-1 do VTX-11. Złącze RSMA. Moc 500mW , Zastosowanie poza terenem UE.

 

ANTENA GP-1

Typ: GROUND PLANE
Charakterystyka: DOOKÓLNA
Częstotliwość: 2,4 GHz
Impedancja wejsciowa: 50om

SWR > 1.25
Złacze: RSMA
Zysk anteny: 2 dBi

ANTENA ATK-P1

Typ: PANELOWA
Charakterystyka: KIERUNKOWA
Częstotliwość: 2,4 GHz
Impedancja wejsciowa: 50om

SWR > 1.2
Złacze: RSMA (kabel 3m)
Zysk anteny: 7 dBi

ANTENA ATK-16

Typ: YAGI
Charakterystyka: KIERUNKOWA
Częstotliwość: 2,4 GHz
Impedancja wejsciowa: 50om

SWR > 1.2
Złacze: RSMA (kabel 5m)
Zysk anteny: 15 dBi

ANTENA P4

Typ: PANELOWA
Charakterystyka: KIERUNKOWA
Częstotliwość: 5,8 GHz
Impedancja wejsciowa: 50om

SWR > 1.2
Złacze: RSMA (kabel 5m)
Zysk anteny: 19 dBi

ZASILACZ Z12/1

Zasilacz do nadajników i odbiorników CCTV (12V, 1A)

 

ZESTAWY CCTV

ZESTAW VID-2

częstotliwość: 2.4 GHz
nadajnik: VTX-3 (antena zintegrowana)
odbiornik: VRX-2

pobierz PDF

anteny: ATKP1 (1 szt.)
ilość dostępnych kanałów: 4
spełnia wymogi CE
zasięg : 300m

ZESTAW VID-3

częstotliwość: 2.4 GHz
nadajnik: VTX-3 (antena zintegrowana)
odbiornik: VRX-2

pobierz PDF

anteny: GP1 (1 szt.)
ilość dostępnych kanałów: 4
spełnia wymogi CE
zasięg : 200m

ZESTAW VID-4

częstotliwość: 2.4 GHz
nadajnik: VTX-2
odbiornik: VRX-2

pobierz PDF

anteny: ATKP1 (2 szt.)
ilość dostępnych kanałów: 4
spełnia wymogi CE
zasięg : 500m

ZESTAW VID-5

częstotliwość: 2.4 GHz
nadajnik: VTX-3 (antena zintegrowana)
odbiornik: VRX-3 (antena zintegrowana)

pobierz PDF

ilość dostępnych kanałów: 4
spełnia wymogi CE
zasięg : 300m

ZESTAW VID-42

częstotliwość: 2.4 GHz
nadajnik: VTX-2
odbiornik: VRX-2

pobierz PDF

anteny: ATK16 (2 szt.)
ilość dostępnych kanałów: 4
spełnia wymogi CE
zasięg : 2 km

ZESTAW VID-11

częstotliwość: 2.4 GHz
nadajnik: VTX-2
odbiornik: VRX-2

pobierz PDF

anteny: ATKP1 (2 szt.)
ilość dostępnych kanałów: 11
spełnia wymogi CE (tylko kanały 1do4)
zasięg : 500m

ZESTAW VID-7

częstotliwość: 5.8 GHz
nadajnik: VTX-53 (antena zintegrowana)
odbiornik: VRX-53 (antena zintegrowana)

pobierz PDF

ilość dostępnych kanałów: 7
spełnia wymogi CE
zasięg : 300m

ZESTAW VID-8

częstotliwość: 5.8 GHz
nadajnik: VTX-52
odbiornik: VRX-52

pobierz PDF

anteny: P4 (2 szt.)
ilość dostępnych kanałów: 7
spełnia wymogi CE
zasięg : 1 km

ZESTAW VID-9

częstotliwość: 5.8 GHz
nadajnik: VTX-55
odbiornik: VRX-52

pobierz PDF

anteny: P4 (2 szt.)
ilość dostępnych kanałów: 7
przeznaczony do użytku poza terenem UE
zasięg : 2 km